Kütle birimi kilogram (kg); sevres’de Burau International Des Poids Et Mesures (bipm)’de muhafaza edilen uluslar arası kilogram prototipinin kütlesi olarak 1889 yılında yapılan I. Ölçüler ve ağırlıklar konferansı’nda (conference generaledes poids et mesure, cipm) kabul edilmiştir. 1901 yılında yapılan III. Ölçüler ve ağırlıklar konferansı’nda (conference generaledes poids et mesure, cipm) tanımlamaya göre ; yoğunluğu 21500kg/m3 olan %90 platin ve %10 iridyum alaşımından yapılmış, 39mm çapında ve 39mm yüksekliğinde silindir biçimindeki ağırlıktır. Yasal metroloji (oiml)’ye göre 1mg-50kg aralığındaki ağırlıklar, bir hiyerarşi içerisinde, en yüksek doğruluktan en düşük doğruluğa kadar kütle biriminin iletilebilmesi için ağırlıkların doğruluk sınıfları tanımlanmıştır. Buna göre ağırlık sınıfları e1, e2, f1, f2, m1, m2, ve m3’tür. Terazilerin belirli periyot içerisinde kalibrasyonun yapılması dışında daha kısa periyotlarla doğruluğunun takip edilmesi cihaz performansı açısından önemlidir.