Cihazın sigortasını ve enerji kablo bağlantısını kontrol edin, bunlarda bir problem gözlenmiyorsa cihazda problem olabilir. En yakın Teknik servise başvurun.